Skuter na moru

Stop divljanju skutera

Inspektori sigurnosti pomorske plovidbe svakodnevno sprovode akcije u priobalnom dijelu Boke Kotorske kako bi obezbijedili nesmetano kupanje građanima i turistima i spriječili plovila da nepropisnom brzinom ugrožavaju kupače.
Građanima je na raspolaganju dežurni broj telefona 069 633 136, kao i meil adresa [email protected]