Stigao Topaz Driller, bušenje podmorja počinje 25.marta

Postrojenje koje će da obavi prvo istražno bušenje u podmorju Crne Gore, Topaz Driller, stiglo je sinoć oko 19 časova na lokaciju, nakon petodnevnog putovanja od Malte, gdje su vršene finalne pripreme za predstojeće bušenje, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.

“Slijedi pozicioniranje platforme i inspekcijski nadzor koji vrši nezavisna revizorska kompanija ADC, sa sjedištem u Aberdinu UK, koja ima 30 godina iskustva u inspekcijama bušećih platformi. Uporedo tokom vršenja inspekcije, na platformu će se dopremati oprema potrebna za bušenje koja se nalazi u Logističkoj bazi u Luci Bar”, navode iz Uprave.

Ukoliko pripremne aktivnosti budu realizovane planiranom dinamikom, prvo istražno bušenje počeće 25. marta.

“Planirano je da bušenje prve istražne bušotine, koja se nalazi na 28 kilometara od obale i buši se na dubini od 6.525 metara, traje između 120 i 180 dana, te da će do kraja ove godine biti poznato da li na ovoj lokaciji postoje komercijalna nalazišta ugljovodonika”, naglašavaju u Upravi za ugljovodonike.

Druga istražna bušotina, koja je takođe dio Radnog programa ugovora, biće na oko 18 kilometara udaljenosti od obale, i biće duboka do 1.500 metara.

Iz Uprave za ugljovodonike podsjećaju da se prvo istražno bušenje realizuje u skladu sa Radnim programom Ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodnika sa koncesionarima Eni i Novatek koji je potpisan u septembru 2016. godine.

“Koncesionari Eni i Novatek su, u skladu sa obavezama iz Radnog programa Ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika, izvršili 3D seizmička istraživanja krajem 2018. godine, a tokom 2019. godine izvršena je obrada prikupljenih podataka, kao i geološke i geofizičke studije. Na osnovu obrađenih podataka definisan je prospekt za koji se vrši prvo istražno bušenje. Početkom 2020. godine završeno je geomehaničko ispitivanje tla na mikrolokalitetima, a u cilju utvrđivanja geomehaničkih svojstava morskog dna na kome će biti pozicioniran Topaz Driller”, saopštili su iz Uprave za ugljovodonike.