Rasprva o stanovima

Stanovi – sve mora biti zakonito i transparentno

Radnicima organa uprave, tivatskim preduzećima i ustanovama i policiji je opredjeljeno 79 stanova koji se grade na prostoru Švedskih baraka – čulo se između ostalog na današnjoj javnoj raspravi o Nacrtu skupštinske odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Tivat.

U veoma kvalitetnoj i korektnoj raspravi čulo se više predloga koje su zaposleni formulisali preko svojih sindikalnih organizacija. Bilo je različitih i suprostavljenih predloga, ali svi su saglasni u jednom – sve mora biti u skladu sa zakonom, pošteno i veoma transparentno, a stanove prvenstveno trebaju da dobiju radnici koji ih nemaju.
Nakon sprovedene javne rasprave sumiraće se predlozi i primjedbe, a Predlog Odluke naći će se pred odbornicima početkom jula mjeseca. Do 1. septembra preduzeća moraju dostaviti stambene rang liste, a do 1. novembra radnici koji dobiju stan će potpisati Ugovor sa crnogorskim Fondom za stambenu solidarnu izgradnju.