Stanković: Efikasno procesuirati slučajeve porodičnog nasilja

Kako nacionalna SOS linija bilježi 27 odsto više poziva zbog porodičnog nasilja, vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio je od rukovodilaca nadležnih državnih tužilaštava hitnost u procesuiranju tih predmeta.

„Žrtvama porodičnog nasilja, i u ovim za Crnu Goru i čitav svijet, veoma izazovnim momentima mora da se pruži efikasna institucionalna zaštita i s tim u vezi neophodno je da nadležna državna tužilaštva hitno reaguju i procesuiraju prijavljene u predmetim porodičnog nasilja”, poručio je Stanković.

Vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca poručio je državnim tužiocima da i u predmetima porodičnog nasilja od njih očekuje efikasnost u postupanju, koju su pokazali kada je kršenje preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela i naredbi Ministarstva zdravlja u pitanju, na čemu im se posebno zahvalio.