Stanje na terenu uredno

U saradnji Uprave za inspekcijske poslove i Službe komunalne policije sprovedena je kontrola u cijeloj opštini iza 13 časova. Stanje na terenu govori da se mjere maksimalno poštuju i nije evidentirano nijedno odstupanje.

Foto izvor Uprava za inspekcijske poslove i Komunalna policija