jedna od novih zgrada 1

Stanari novih zgrada sami ugrađuju sklopke

Stanovi tri nove zgrade koje je u Tivtu gradio podgorički „Montasinženjering“ nemaju kompletnu zaštitu od napona, odnosno tzv. „Fidovu sklopku“, pa su prinuđeni da o svom trošku ugrađuju ovaj zaštitni uređaj koji je dio standardne zaštite u objektima stanovanja.

Podsjećamo da su ključevi stanarima dvije zgrade sa 140 stanova na lokaciji Švedske barake čiji je investitor bio Crnogorski fond za stambenu solidarnu izgradnju uručeni 11.avgusta, a 26.marta ključevi za 24 stana u zgradi u Radovićima koja je izgrađena sredstvima stambene zadruge „Zdravstvo“ za potrebe tivatskih zdravstvenih radnika. Opština Tivat je za obje zgrade poklonila zemljište i oslobodila ih komunalija.

Stanari na lokaciji Švedske barake ističu da su naknadno morali izvođaču da plate 70 eura za nosače i instalaciju klima uređaja, a ugradnja „Fidovih sklopki“ je dodatni udar na kućni budžet. U razvodnoj kutiji sa automatskim osiguračima u svim stanovima izvođač je po projektnoj dokumentaciji ugradio samo sklopku od 25 ampera za kupatilo koja „pokriva“ bojler i dvije utičnice dok za ostale potrošače u stanovima nije ugrađena ovakva zaštita. U kontaktu sa stanarima saznajemo da vlasnici stanova na svoju ruku ugrađuju, a neki su već ugradili „Fidove sklopke“ poslušavši savjet električara. Direktor „Montasinženjeringa“, Zdravko Kračković kaže da se i sam pita što u nove zgrade ne ugrađuje te sklopke, iako su sve instalacije ugrađene po odobrenom projektu. „Zgrade su prošle tehnički prijem, a projekat reviziju. Odobrenje je dala tivatska Elektrodistribucija. Sve je urađeno u skladu sa projektnim rješenjem“, ističe Kračković dodajući da ugradnja tih sklopki ne bi predstavljala problem u finansijskom smislu za izvođača i investitora.

Projekatant Aleksandar Vučinić iz projektantske firme „Arhikon“ iz Podgorice koja je radila projekat kaže da to što u stanove nijesu ugrađene „Fidove sklopke“ ne predstavlja nikakvu manjkavost, već je sve urađeno prema Zakonu o enegetici i pravilima struke.