Srušeni nelegalni objekti na plaži Belane

Nakon inicijative opštine Tivat i naloga Morskog dobra, inspekcijske službe Ministarstva održivog razvoja i turizma srušile su nelegalni čvrsti objekat koje je zakupac „Rotor DOO“ iz Tivta podigao na plaži Belane. Srušen je nelegalno sagrađeni WC i betonski plato. Utvrđeno je da se radovi nijesu izvodili u skladu sa građevinskom dozvolom revidiranim projektom i Atlasom plaža i kupališta Morskog dobra. „Planirano stanje po Atlasu na plaži Belane, lokacija 7A je: kategorija kupališta je javno-porodično (investiciono). Kupalište je dužine 95 metara, površina plažnog prostora je 1032 m2 na kojem je planiran plažni bar od 18m2 sa terasom od 50m2. Polovina tog kupališta po Atlasu treba da bude slobodna za građane, a druga polovina za postavljenje plažnog mobilijara. Otvoreni šank odnosno plažni bar (po urbanističkim uslovima) izrađuje se od montažnih elemenata. Površina na kojoj se postavlja otvoreni šank uključujući i prostor za ugostiteljsku terasu ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati. To znači da se postavlja isključivo na postojeću odnosno daščanu podlogu maksimalne visine 10cm u odnosu na kotu terena“, zaključeno je na sastanku koordinacionog tima za praćenje turističkke sezone u opštini Tivat.

Na plaži Belane, radnici koje je angažovao „Rotor“ kamenom oblažu dvije postojeće ponte, a završavaju se i radovi na svlačionici.