srednja skola

Srednjoškolci ostvarili dobar uspjeh

Prolaznost učenika SMŠ „Mladost“ na kraju prvog klasifikacionog perioda školske 2016/2017.godine na nivou škole iznosi 55%. Od ukupno 559 učenika sa uspjehom je završilo njih 307. Sa odličnim iam 63, vrlodobrim 143, dobrim 89 i dovoljnim 12 učenika.

U Gimnaziji od 221 učenik 155 ili 70% je sa uspjehom završilo provo tromjesečje, dok je u Stručnoj školi taj procenat nešto niži, odnosno od ukupno 338 učenika njih 152 ili 45% je bez nedovoljnih ocjena.
U Gimnaziji je ovaj klasifikacioni period sa odličnim uspjehom završilo 51, vrlodobrim 86 i dobrim 18 učenika, a u Stručnoj školi je bilo 12 odličnih, 57 vrlodobrih, 71 dobar i 12 dovoljnih učenika. Nastavničko vijeće škole ocijenilo je da je uspjeh koji su učenici postigli dobar, s obzirom da se radi o prvom klasifikacionom periodu, a takođe su istakli da su zadovoljni i ponašanjem učenika u ovom periodu.
Primjerno vladanje ima 83%, dobro 12%, a nezadovoljavajuće 5% đaka. Vaspitne mjere su učenicima uglavnom izricane zbog neopravdanih izostanaka sa nastave. Na sjednici Nastavničkog vijeća škole donesene su mjere za poboljšanje uspjeha i vladanja učenika koje će se sprovoditi u narednom periodu. Ove mjere odnose se na primjenu različitih oblika dopunske nastave iz predmeta iz kojih učenici imaju negativne ocjene, kao i za učenike koji teže savladavaju gradivo, a predmetni nastavici nastojaće da angažuju učenike da prisustvuju časovima dopunske nastave kako bi na drugom klasifikacionom periodu postigli bolji uspjeh, saopštili su iz škole.