Srećan Dan nezavisnosti

Crna Gora slavi jubilej, 15 godina obnove državne nezavisnosti.

U 10 sati na Trgu nezavisnosti u Podgorici Vlada organizuje manifestaciju na kojoj je planirano spuštanje padobranca sa državnom zastavom uz nastup orkestra Vojske Crne Gore.

Na današnji dan 21. maja 2006. godine održan je u Crnoj Gori referendum o državno-pravnom statusu.

Na pitanje: „Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom“, imalo je pravo da odgovori, sa Da ili Ne, 484.718 građana, na 1.120 glasačkih mjesta, u dvadeset jednoj crnogorskoj opštini.

Na referendumu je, od 8 do 21 sat, glasalo 419.240 građana, odnosno 86,5 odsto ukupno upisanih birača. Od tog broja 230.661 građanin, ili 55,5 odsto od broja važećih glasova, odgovorilo je sa Da, a 185 hiljada i 2 građanina, odnosno 44,5 odsto, sa Ne.

Tako je od Evropske unije nametnuti uslov – da 55 odsto od broja izašlih birača glasa za nezavisnost, premašen pola procenta. Referendum o državno-pravnom statusu Crne Gore pratilo je oko 3.400 domaćih i stranih posmatrača, kao i 670 novinara iz Srbije, Crne Gore i inostranstva.

Crna Gora je peta republika SFRJ u kojoj su se građani izjasnili o državnom statusu, čime joj je poslije 88 godina povraćena državna samostalnost i puni međunarodno-pravni subjektivitet.