Spriječiti širenje dezinformacija o moratorijumu

Odbor direktora Udruženja banaka (UBCG) smatra da je neophodna reakcija u cilju sprečavanja širenja daljih dezinformacija i naglašenog reputacionog rizika za banke, kada je riječ o odluci o moratorijumu.

Predsjednik Upravnog odbora UBCG, Mladen Rabrenović, kazao je da nije vrijeme za zloupotrebu neinformisanosti dijela javnosti i davanje nerealnih obećanja kako bi se sticali politički poeni.

On je poručio da je vrlo maliciozno populistički izjavljivati da će banke zaraditi 20 miliona EUR od kapitalizacije kamate u periodu moratorijuma od pristiglih zahtjeva.

„Takva tvrdnja je neutemeljena, netačna, zlonamjerna i uzbunjuje javnost. Na istim postavkama, niko u malobrojnim državama koje su omogućile moratorijum ne dovodi u pitanje obračun kamate, samo se kod nas to nameće kao tema u smislu sakupljanja političkih poena, pri tom ne iznoseći tačan obračun i argumentaciju”, naveo je Rabrenović u saopštenju.

Udruženje je reagovalo na politički populizam koji, kako tvrde, nema utemeljenja u realnosti, ali je imao jak medijski tretman.

Rabrenović je kazao da svi treba da budu svjesni da je moratorijum pravo i pepoznati interes, a ne obaveza.

“Moratorijum nije nešto što smo željeli kao bankarski sektor, već je to naš odgovoran odnos koji smo zajedno usaglasili sa Centralnom bankom (CBCG) i Vladom, a sve sa ciljem da se na taj način sačuva privreda i standard građana”, poručio je Rabrenović.

On je ponovio da nema uvećanja kamate, troškova obrade kredita nakon moratorijuma, obračuna kamate na kamatu i zatezne kamate.

“Kamata je prihod, a ne dobit banke, dakle nema nikakvog ekstra profita”, tvrdi Rabrenovoć.

On je dodao i da je interes banaka da bude što manje zahtjeva za moratorijum.

“To je jasno iole finansijski pismenoj osobi. Svi koji vjeruju da moratorijum nije dobar za nih, mogu isti da ponište ukoliko su se prijavili. Uslijed vrlo kratkog vremenskog perioda od nastupanja krize do usvajanja mjera za pomoć privredi i stanovništvu, moguće su i pogrešne interpretacije, ali nijesu uredu neprimjerene tvrdnje koje možemo kvalifikovati kao neistinite, štetne i sa nedostatkom znanja”, saopštio je Rabrenović.

Neistinitim iskazima, kako je kazao, pokazuje se jasna namjera izazivanja direktne štete ugledu i reputaciji Vlade i bankarskog sektora, a posljedično i pogrešno tumačenje njegove uloge i značaja.

Rabrenović je saopštio da je poslovanje banaka od krucijalnog značaja za razvoj društva.

„Pored klijenata koji uzimaju kredit, banke imaju obavezu i garant su za sve depozite koji se ostavljaju na povjerenje bankama. Banke pune račun Fonda za zaštitu depozita u iznosu prosječno od oko 17 miliona EUR na godišnjem nivou i to su sredstva koja predstavljaju zaštitu depozita, a koja se u kontinuitetu uvećavaju“, naveo je Rabrenović.

Prema njegovim riječima, banke su svake godine i donatori raznih potreba društva, od zdravstva do socijale.

„U ovom kriznom periodu od mjesec donirale su, što u novcu, što u opremi za zdrastvo, uz akcionare, preko dva miliona EUR i odložile priliv od 1,3 miljarde EUR uz održavanje sopstvene likvidnosti i solventnosti kao garant zdravlja finansijskog sistema zemlje“, dodao je Rabrenović.

On je rekao da pandemija koronavirusa neće trajati unedogled, a da će se nakon toga sagledati doprinos svih, od kolektiva do pojedinaca, kao i onih koji su ometali jedan solidaran nastup većine.

„Kada se kritikuje, treba poći od sebe, i prezentovati šta smo to uradili za zajednicu. Nije vrijeme za zloupotrebu neinformisanosti dijela javnosti i davanje nerealnih obećanja da bi se sticali politički poeni“, zaključio je Rabrenović.

(RTCG)