Spoj neživog i živog u skulpturama Okiljevića oslikava borbu u čovjeku i oko njega

Prisutnost savremene umjetnosti u svakodnevnom životu proširila je percepciju umjetnika ali i konzumenata umjetnosti. Ono što izdvaja umjetnika od ostalih i čini njegov lični pečat je individualnost i originalnost. Teofil Okiljević je umjetnik, skulptor, koji je toga svjestan i to primjenjuje prilikom svoga stvaralaštva.„, rekla je sinoć Jelena Bošković, direktorica JU Muzej i galerija Tivat, otvarajući izložbu ovog mladog akademskog vajara iz Trebinja.„Prateći svoj unutrašnji poriv i intuiciju koji ga navode da istražuje i kombinuje materijale, on stvara djela vrijedna pažnje. Podneblje u kojem je odrastao poslužilo mu je kao inspiracija za materijale, dok je u njih utkana mekoća oblika koji su proistekli iz njegovog privatnog života. Skulpture su snažno protkane emocijama ali i snagom“.

Bošković je primjetila da je Teofilov spoj metala i drveta, kao i spoj kamena i metala, zapravo spoj neživog i živog koji najbolje oslikava svakodnevnu borbu koja se odigrava u čovjeku i oko njega.

„U ovom spoju umjetnik istražuje specifičnu dinamiku odnosa elemenata suprostavljanjem materijala različitih svojstava. Ovi materijali u slovenačkoj mitologiji imaju magična svojstva. Pa tako je drvo simbolizuje vezu sa precima, ono nas nadahnjuje, razvija svijest i duhovnost. Kamen, koji simbolizuje oslonac, otpornost i postojanost i metal kao simbol snage koji ima kapacitet da se pretvori u drugi oblik a da se ne ošteti. Svi ovi elementi uklopljeni u jednu skladnu cjelinu inspiracija su posmatraču.“

Ona je dodala da umjetnik prilikom obrade drveta vodi računa o skladu koji je priroda dala tom komadu drveta, on je ne narušava, već ide uz nju. „Crteži su dokaz da je umjetniku i ovaj način izražavanja blizak. Oni su dio postavke u neraskidivoj vezi sa skulpturama jer im daju efekat dubine i pokreću na dalji tok misli. Posmatrajući njegove radove, postavlje se pitanje da li je moguće uspostaviti ravnotežu između suprotnih elemenata prirode, ali i samoga čovjeka“.

Za Teofila Okiljevića izložba u Tivtu je posebna izložba iz dva razloga:

„Prvo jer sam 4 godine svog života proveo u Crnoj Gori učeći Srednju likovnu školu ,,Petar Lubarda“ na Cetinju i Crna Gora je moj početak bavljenja umjetnosti i moja ljubav iz koje proizilaze svi moji radovi. Drugo, ovo izložba objedinjava više vrsta mojih radova pa tako večeras ovdje imamo objekte, skulpture od drvetu, kamenu metalu i crteže, i to je prvi put svoju umjetnost predstavljam na ovako opsežan način i u ovako širokom spektru.“