images 1

Specijalna zaštita za 32 Emerald područja

Vlada Crne Gore objavila je spisak od 32 potencijalna Emerald područja kojima je potrebna specijalna zaštita u prvom redu biljnog i životinjskog svijeta.
„Na sajtu Savjeta Evrope nalazi se i spisak 32 Emerald područja iz Crne Gore među kojima su tivatska Solila i Kotorsko-Risanski zaliv.

 

Ova područja predstavljaju potencijalna NATURA 2000 područja-ekološka mreža od značaja za Evropu, čiji predlog smo obavezni da dostavimo Evropskoj komisiji prije ulaska naše zemlje u EU, kao jedan od uslova“, navodi se u vladinom dokumentu.
Predložena Emerald područja su sljedeća: 1. Kotorsko-Risanski zaliv 2. Platamuni 3. Ostrvo Katići sa Donkova i Velja seka 4. Tivatska Solana 5. Buljarica 6. Brdo Spas 7. Plaža Pećin 8. Orjen 9. Lovćen 10. Rumija 11. Velika plaza i Solana 12. Šasko jezero, Rijeka Bojana, Knete, Ada 13. Skadarsko jezero 14. Ćemovsko polje 15. Pećina u Đalovića klisuri 16. Rijeka i kanjon Cijevne 17. Kanjon Male rijeke 18. Kanjon Mrtvice 2 19. Komarnica 20. Ostatak kanjona Pive 21. Golija i Ledenice 22. Komovi 23. Durmitor 24. Bjelasica 25. Visitor sa Zeletinom 26. Prokletije 27. Hajla 28. Sinjajevina 29. Bioč, Maglić i Volujak 30. Ljubišnja 31. Dolina Lima 32. Dolina Ćehotine.

Područjima Emerald bi se upravljalo na osnovu Planova upravljanja, čiji sadržaj je definisan zakonom, na osnovu kojeg Plan upravljanja mora naročito da sadrži i razvojne smjernice, smjernice i priroritete za zaštitu i očuvanje zaštićenog prirodnog dobra uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

„Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine da realizuju aktivnosti na revalidaciji potencijalnih Emerald područja, uz izradu prateće dokumentacije, elaborata, studija zaštite sa precizno utvrđenim granicama uz obavezno pribavljanje mišljenja Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Sve aktivnosti bi se morali usaglasiti sa Sekretarijatom Bernske konvencije. Ministarstvo održivog razvoja i turizma treba da pripremi izmjene Pravilnika o vrstama i kriterijumima za određivanje stanišnih tipova, načinu izrade karte staništa, načinu praćenja stanja i ugroženosti staništa, sadržaju godišnjeg izvještaja, mjerama 4 zaštite i očuvanja stanišnih tipova (Sl.list CG br. 80/08) i integriše rješenja za uspostavljanje ekološke mreže. Takođe, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo finansija treba da preduzmu sve neophodne aktivnosti na očuvanju konzervacijskog statusa Ulcinjske solane, kao dijela Emerald mreže, do njenog formalnog proglašenja“, piše u dokumentu.

Kao i za druge zemlje koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, i za Crnu Goru, Savjet Evrope je predvidio program uspostavljanja Emerald mreže. Za Crnu Goru ovaj projekat je predstavljao i pripremnu aktivnost u implementaciji Konvencije za očuvanje evropske divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa (Bernska konvencija), koja predstavlja glavni instrument zaštite biljnog životinjskog svijeta, kao i njihovih staništa, koju je Crna Gora ratifikovala 2009. godine.