telop SOS

Sa Primorja dosta poziva na SOS liniju za žrtve nasilja

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici 080 111-111 počela je sa radom avgusta prošle godine i od tada su sve žrtve nasilja u porodici u mogućnosti da pozivom na besplatan broj dobiju adekvatnu zaštitu, pomoć, emocionalnu podršku, kao i sve potrebne savjete.

Tokom prethodnog mjeseca pruženo je ukupno 389 usluga od čega najviše usluga informisanja 183 puta, zatim povjerljivi razgovori 108 puta, 46 psiholoških savjetovanja, 14 posredovanja prema institucijama, 9 urgentnih intervencija za pomoć, 5 zahtjeva za smještaj u sklonište i drugo, objašnjava za naš program, koordinatorka Nacionalne SOS linije, Ivana Pejović:
„90% prijavljenih slučajeva nasilja se ticalo nasilja nad ženama , najčešće fizičkog i psihičkog od strane supružnika ili vanbračnih partnera žena koje su i prijavljivale nasilje. Povećan broj ovih prijava ne upućuje na to da ima i više nasilja, već da su žrtve spremnije da pozovu ovaj broj, da se informišu o svojim pravima i dogovore dalje korake u cilju izlaska iz situacije nasilja“.

Nacionalna telefonska SOS linija je besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna je 24 sata, 7 dana u sedmici a radom servisa koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšiću. U mjesecu oktobru pozivi na ovaj broj su pristigli iz 13 opština u Crnoj Gori. Iz centralne Crne Gore najviše ih je bilo iz Nikšića, 80 i iz Podgorice, 72, manje sa sjevernih krajeva- iz Rožaja 12 poziva, iz Bijelog Polja 10, Pljevalja šest, Plava tri:

“ Medjutim u oktobru je bio veliki broj poziva sa Primorja. Iz Bara ih je bilo 25, iz Kotora 20, Herceg Novog i Budve po 19 i iz Tivta dva poziva, dok je na nivou cijele godine iz vašeg grada stiglo blizu 100 poziva“, istakla je Pejović.
„Imali smo dobru saradnju sa institucijama iz vaše opštine, sa Odjeljenjem bezbjednosti i Centrom za socijalni rad i to onda kada su same žrtve tražile da se te institucije uključe. U razgovorima sa ženama Tivta koje su zvale naš servis bilo ja najviše usluga informisanja i povjerljivih razgovora.“

Nacionalna telefonska SOS linija je servis koji predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. On osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i kroz psihološko savjetovanje.