xtelop SOS.jpg.pagespeed.ic.w2iCXvMOvA

SOS linija u novembru primila 287 poziva

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 01. novembra do 30. novembra 2016. godine na liniji za pomoć primljeno ukupno 287 poziva.

Tokom prethodnog mjeseca pruženo je ukupno 367 usluga od čega najviše usluga informisanja 169 puta, zatim povjerljivi razgovori 103 puta, 31 psihološko savjetovanje, 27 posredovanja prema institucijama, 5 urgentnih intervencija za pomoć i drugo.

U mjesecu novembru pozivi su pristigli iz 13 opština u Crnoj Gori. Najviše poziva je stiglo iz Nikšića 78 poziva, zatim iz Podgorice 77, Budve 26, Cetinja 20, Danilovgrada 16 poziva, Kotora 12, Berana i Pljevalja po 11 poziva, Bara 10, Herceg Novog i Bijelo Polja po 7, Plava 6, ulcinja 4 i Andrijevice i Plava 2 poziva.

Podsjećamo da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici. Radom servisa koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.