GLAVNI S0S

SOS linija – Iz Tivta 28 poziva za godinu dana

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 01. sep. 2015 do 31 avg. 2016. godine zaprimila 3464 poziva, što će reći da je na mjesečnom nivou prosječan broj poziva za prethodnu godinu iznosio 288,67 poziva.

Tokom predhodnih godinu dana koliko i funkcioniše Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici pruženo je ukupno 4580 usluga, od čega najviše usluga informisanja 1870 puta, zatim povjerljivi razgovori/emocionalna podrška 1544 puta, 445 psiholoških savjetovanja, 360 posredovanja i urgentnih intervencija prema institucijama, 52 zahtjeva za smještaj u sklonište, 23 upućivanja prema institucijama i druge usluge.

Tokom predhodnih 12 mjeseci na Nacionalnoj SOS liniji za pomoć pozivi su pristigli iz 23 opštine u Crnoj Gori. Najviše poziva je stiglo iz Podgorice 858, zatim iz Nikšića 847, iz Bara 340, Herceg Novog 294, Kotora 220, Berana 169, Budve 134, Pljevalja 123, Bijelog Polja 116, Rožaja 92 poziva, Cetinja 77, Danilovgrada 62, Ulcinja 38, Tivta 28, Mojkovca 25, Plava 15, Kolašina 11, Andrijevice 5, Šavnika 3 poziva, po 2 poziva su pristigla iz Žabljaka i Petnjice i jedan poziv iz Plužina.

Ukupan broj poziva i pruženih usluga u predhodnih godinu dana opravdava postojanost i kvalitet rada servisa kao jednog od najvažnijih mehanizama koji omogućavaju žrtvama nasilja da pronađu pomoć i podršku.

Podsjećamo da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici. Radom servisa koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.