Sopot i Dražin vrt stavljeni pod prethodnu zaštitu

Vlada Crne Gore je na posljednjoj sjednici, održanoj 30. jula, donijela Odluku o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokalitete Sopot i Dražin vrt u Kotorsko risanskom zalivu. Postupak za preduzimanje prvog koraka u cilju zaštite biodiverziteta ovih lokaliteta, značajnih prije svega zbog najvećih kolonija Zlatnog korala na Mediteranu, pokrenula je Opština Kotor na inicijativu Instituta za biologiju mora.

Prema rezultatima projekta GEF Adriatic, lokaliteti Sopot i Dražin vrt na kojima su kolonije vrste Savalia savaglia (Zlatni koral) konstatovane u najvećoj brojnosti, predstavljaju reprezentativna staništa vrste na području Mediterana, koja se zbog svoje jedinstvenosti, rijetkosti i ugroženosti svrstavaju u posebne rezervate prirode.

Istraživanja vrste Savalia savaglia Bertoloni u Crnoj Gori pokazala su njeno prisustvo samo u Bokokotorskom zalivu, kada je utvrđeno nešto manje od 1.000 kolonija Zlatnog korala, što je dvostruko više od svih poznatih kolonija ove vrste u čitavom Mediteranu. Najveće populacije su zabilježene na lokalitetima Sopot i Dražin Vrt. Osim ova dva lokaliteta, znatno manja brojnost populacija je konstatovana kod rta Sv. Nedjelja, zatim kod ostrva Sv. Đorđe, i u široj zoni Strpa ka Lipcima.

Preventivna zaštita ovih lokaliteta rezultat je saradnje između nacionalnih institucija. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma finalizovalo je Predlog odluke, Stručnu analizu o potrebi preventivne zaštite morskih lokaliteta Sopot i Dražin vrt izradila je Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Institutom za biologiju mora, koji je radio na prikupljanju podataka, uz podršku projekta GEF Adriatic. Na sajtu Vlade Crne Gore ističu i podršku Morskog dobra, koje je finansiralo čišćenje podmorja od čvrstog otpada i ograđivanje i obilježavanja lokaliteta.

Foto: Institut za biologiju mora