Solila primjer dobre prakse

U Turističkoj organizaciji Tivat u toku je priprema aplikacije TOP 100 održivih destinacija. Riječ je o aktivnostima u realizaciji programa Green Destinations/ Zelena destinacija.

„Svake godine Green Destinations daje mogućnost destinacijama da pošalju dobar primjer prakse iz svoje destinacije i na taj način učestvuju na tom takmičenju. Kao dobar primjer iz Tivta mi smo kandidovali Solila, a aplikaciju ćemo predati zajedno sa JP ‘JP Morsko dobro’. Objasnićemo kakva su Solila bila ranije, a sada je to prirodni rezervat pod zaštitom, kao i koji su planovi u narednom periopdu“, objasnila je direkitorica Turističke, danica Banjević navodeći da će objasniti kakva su Solila bila ranije, a da su sada lokacija pod zaštitom.

Ona je navela da će izvjestiti o 15 osnovnih kriterijuma koji će se koristiti i u cijeloj sertifikaciji Green Destinations. Neki od tih kriterijuma su mobilnost, zaštita kulturne nematirajalne baštine, zagađenje vazduha, da li u opštini postoje već neki standardi u privatnom sektoru, a koji se tiču održivosti, promocija lokalnih proizvioda i usluga. To je zaštita priride, da li postoji strategija razvoja turizma, koje prepoznaju održivost kao jedan od glavnih elemenata, kao i bolje upravljanje turističkom destinacijom.

Rok da se završi prijava i proslijeid organizatorima je 1.jul, a konačna odluka treba da se donese do 1.septembra, dok će tokom oktobra biti organizovana online konferencija Global Green Destinations days u okviru kojih će biti objavljeni dobitnici tih nagrada.
Sam Green Destinations nije samo ekologija to je cijeli process koji se odnosi i na aktivnije uključivanje lokalne zajednice, počev od javnog, privatnog i i civilnog sektora sa kojima će TO zajedno raditi u realizaciji tog programa.

Rezultat procesa koji traje je sertifikat koji se dodjeljuje jednoj destinaciji, „Cilj nije sertifikat nego bolja i kvalitetnija destinacija, a sertifikat dolazi na kraju tog cijelog prostora da smo mi nešto dobro uradili“, naglasila je Banjević.