Socijaldemokrate Tivta tražile sazivanje vanredne sjednice Skupštine Opštine

Socijaldemokrate Tivta zatražile su sazivanje vanredne sjednice Skupštine Opštine u cilju dobijanja pune informacije o procesu koji je u toku, a tiče se prenosa prava raspolaganja zemljišta sa Opštine na Vladu-stoji u saopštenju SD Tivta.
Riječ je o višemilionski vrijednoj imovini, te cijenimo da je interes građanki i građana Tivta i cijele Crne Gore da saznaju punu istinu o onome što se očigledno dešava iza njihovih leđa.
U cijeloj priči, važna je i povratna informacija od strane nadležnih u opštini povodom zahtjeva za vraćanje prava raspolaganja Vladi Crne Gore, bez naknade, na nepokretnostima koje su obuhvaćene planskim dokumentom – Državnom studijom lokacije Sektor 24 – Aerodrom Tivat, koji je, shodno zaključku Vlade od 30. maja ove godine, ministarstvo saobraćaja i pomorstva trebalo da podnese opštini Tivat.
Ono što je još važnije napomenuti, riječ je o imovini koju su svojevremeno građani besplatno poklanjali da bi se napravio aerodrom u Tivtu, a koju neko sada, preko noći, hoće da oduzme opštini i to pod velom tajne.
Pitamo se, takođe, i zašto je Vlada na sjednici od 23. maja, što se vidi iz zaključaka koji su javni na njenom sajtu, donijela odluku da pošalje zahtjev Opštini Tivat za vraćanje prava raspolaganja, što bi podrazumijevalo da se Skupština Opštine Tivat o tome izjasni. No, ipak, iz nama nepoznatih razloga, na kraju je naprasno odlučeno da se imovina preknjiži bez rasprave na skupštini.
Cijeneći da je ovo pitanje od krucijalnog značaja za Tivat i naše sugrađane, da je riječ o pitanju o kome javnost mora imati punu i blagovremenu informaciju, Socijaldemokrate Tivta zahtijevaju hitnu vanrednu sjednicu SO Tivat na kojoj će se o ovoj temi raspravljati.