Socijala, plate i penzije redovne i 2021.

Plate, penzije i socijalna davanja, sasvim izvjesno, i naredne godine biće redovno isplaćivane.

Kad je u pitanju tekuća godina, finansijska slika je zaokružena, i sve što je predviđeno postojećim budžetom, biće redovno finansirano i izmireno. To je saopštio direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija Bojan Paunović.

On je kazao da prema sadašnji paramentrima neće biti potrebe za novim rebalansom budžeta do kraja ove godine, nakon onog koji je bio u junu.

Kaže i da je sasvim izvjesno da do novog zaduženja mora doći, ali da to ne znači istovremeno i nužno neto povećanje duga.

Optimista je Paunović i da će do kraja godine biti usvojen budžet za 2021. godinu.

Kad je riječ o servisiranju obaveza u ovoj godini Paunović kaže: „Kad je ova godina u pitanju, sve će biti servisirano redovno, a iduća godina je sada prilika da o tome razmišljamo. Kad je u pitanju sljedeća godina, nemam dilemu da ćemo uspjeti da obezbijedmo potrebna sredstva“.

Na pitanju hoće li biti država redovno isplaćivati plate, penzije i socijalna davanja u 2021. godini, Paunović odgovara: „Sa najvećom dozom izvjesnosti, sve obaveze koje su utvrđene u Zakonu o budžetu biće redovno servisirane, misleći prije svega na penzije, plate i socijalna davanja“.

Govoreći o novom zaduženju do kojeg mora doći, Paunović je rekao da je bitno pojasniti da to ne znači da je to nužno i neto povećanje duga.

„Najveći iznos novog zaduženja se opredjeljuje za vraćanje prethodnih dugova i nivo deficita koji se utvrdi je relevantni parametar koji govori o neto povećanju duga. Do zaduženja će doći za potrebe finansiranja onoga što su potrebe sljedeće godine“, saopštio je Paunović.

(RTCG)