snezana Jonica SNP

SNP: Kontrolno saslušanje o zakupu plaže Pržno

U skladu sa obećanjem datim na zboru građana Mjeste zajednice Krtoli – Tivat, poslanica SNP-a Snežana Jonica zatražila je danas kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića i direktora Javno preduzeća za upravljanje morskim dobrom Predraga Jelušića, na temu zakupa plaže Pržno.

Jonica je inicijativu za kontrolno saslušanje Gvozdenovića i Jelušića podnijela predsjedniku skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandru Damjanoviću. – saopšteno je iz SNPa.

Tema kontrolno saslušanja odnosi se na ugovor koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključilo sa d.o.o.“Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro” o zakupu/korišćenju morskog dobra koji se odnosi na plažu Pržno u Tivtu, kao i dinamiku realizacije urbanističkog projekta „Pržno 1“, koji je već usvojen saglasno željama investitora d.o.o. „Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro”.

Jonica je predložila da kontrolnom saslušanju prisustvuju i dva predstavnika Odbora MZ „Krtoli“, kao i predstavnik d.o.o. „Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro”.

U ovom trenutku u javnosti je veoma aktuelna polemika o ugovoru koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključilo sa d.o.o. „Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro” o zakupu/korišćenju morskog dobra koji se odnosi na plažu Pržno u Tivtu na period od 30 godina, uz pravo zakupca da može ograničiti pristup i korišćenje najmanje 70% morskog dobra, odnosno navedene plaže, što je suprotno i Ustavu Crne Gore i važećim zakonima u ovoj oblasti.

Imajući u vidu da mještani Krtola (dijela opštine Tivat koji gravitira ka plaži Pržno) kao jedan od osnovnih prihoda i načina obezbjeđenja egzistencija svojih porodica imaju turističku aktivnost, odnosno izdavanje smještaja tokom turističke sezone, a da je načinom na koji je navedenim ugovorom definisano ograničenje pristupa plaži Pržno građanima, pružena monopolska mogućnost navedenoj firmi u odnosu na turističke preduzetnike sa područja Krtola, i time ugrožen njihov kvalitet turističke ponude, smatram potrebnim da se Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, u okviru svojih nadležnosti koje se odnose na tražišnu konkurenciju, privređivanje i preduzetništvo, upozna sa ovim problemima, navodi se u inicijativi Jonice.

Sasvim je jasno da će interesovanje turista za boravak u Krtolima u privatnom smještaju biti značajno smanjen ukoliko plaža zbog koje su izabrali tu lokaciju ne bude dostupna, odnosno ako pristup plaži, parking i ostalo budu uređeni na način kako se upravo radi, a što dovodi do toga da će turistima, koji bi boravili u Krtolima, biti lakše i pristupačnije da odu negdje drugo.

Na taj način se ozbiljno ugrožava ova vrsta preduzetništva lokalnog stanovništva, koja je osnov njihovog privređivanja i u monopolski položaj stavlja strani investitor čiji je kredibiltet i način realizacije investicije upitan.

Zato, ističe Jonica, smatram potrebnim da Odbor donese odluku o kontrolnom saslušanju, kako bi njegovi, ali i javnost na kontrolnom saslušanju bili u mogućnosti da se upoznaju sa tačnim informacijama o do sada zaključenim ugovorima, obavezama i ograničenjima na koje je država. odnosno Morsko dobro pristalo na štetu države i svih njenih građana, a posebno mještana Krtola.

Ukazujem, dodaje se u inicijativi, na potrebnu da se preispita način na koji u ovom, ali i u nekim drugim ugovorima, Morsko dobro tretira javna kupališta koja su, po zakonu, prostori koji su pristupačni svima pod jednakim uslovima.

Naglašavam važnost pozivanja predstavnika Odbora MZ Krtoli da prisustvuju kontrolnom saslušanju, jer je ova Mjesna zajednica u više navrata, u zakonom predviđenoj proceduri u skladu sa onim što jeste i obaveza i njeno pravo, održavala zborove građana na kojima je utvrdila navedene probleme, kao i definisala zahtjeve prema nadležnim državnim organima, tražila sastanke s njima, a zatim ih i pozivala da učestvuju na zborovima.

U najvećem broju slučajeva, nadležni državni organi nijesu se ni odazvali uredno dostavljenom pozivu MZ Krtoli, nego naknadno medijskim saopštenjima, u kojima se ne definiše način rješavanja suštinskog problema, odgovarali na pozive – akže se u saopštenju.