Kovinic lista nepokretnosti

Snežan Kovinić: Netačne tvrdnje Tivatske antikorupcijske akcije

Vlasnik kompanije „Dana Komerc“ iz Tivta Snežan Kovinić negirao je tvrdnje koje je juče saopštila NVO „Tivatska antikorupcijska akcija“  da je Opština Tivat neosnovano umanjila naknadu za uređenje građevinskog zemljišta za objekat koji ta firma gradi u centru Tivta.

     „Apsolutno je netačno da je na tom placu postojalo samo 227 kvadrata poslovnih objekata. Iz lista nepokretnosti kojim raspolažem, vidi se da je parcela 2285 KO Tivat 2011 godine preparcelisana u tri manje i na njima su evidentirana ukupno tri poslovna objekta – bivši supermarket površine 521 kvadrat, te dva magacina od 193 i 238 kvadrata. Sve zajedno, to je 952 kvadrata postojećih poslovnih objekata i jasno je da je Opština Tivat mojoj firmi pravilno obračunala i naplatila naknadu za komunalije.“– rekao je novinarima vlasnik „Dana Komerca“ Snežan Kovinić.
On je pokazao list nepokretnosti 337 iz jula 201. godine u kojem je na spornom zemljištu evidentirano postojanje tri pomenuta poslovna objekta. Kovinić je kazao i da je netačan podatak da su ti objekti podignuti bez dozvole, pokazujući građevinske dozvole koje je njihov prvobirni vlasnik, beogradski „C-Vračar“ za njih dobio 1964. i 1967. godine.