SMŠ „Mladost“ u projektu o podsticanju demokratske kulture

SMŠ Mladost, koja je dio mreže pilot škola kroz projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“, je na poziv Programske kancelarije Savjeta Evrope iz Podgorice prošle sedmice učestvovala u tradicionalnom obilježavanju Dana inkluzije. Ovoga puta učenici, predstavnici crnogorskih škola, su diskutovali online o vrijednostima za koje se zalažu kako oni sami, tako i njihovi vršnjaci, a sve u cilju stvaranja i njegovanja demokratskog okruženja u školama sa akcentom na razvoj bitnih vrijednosti i kompetencija kod učenika.

Tivatsku školu je predstavljala Miljana Bujišić, učenica trećeg razreda gimnazije, koja je govorila o temama“Poštovanje dostojanstva i ljudskih prava “ i „Vrednovanje kulturne raznolikosti“:

Mi smo na početku Savjetu Evrope poslali pismo na temu određenih vrijednosti koje smo sami birali, a drugi dio pismao vrijednostima koje smo  birali sa vršnjacima. Potom smo na Zoom aplikaciji imali online pričaonicu sa vršnjacima ali i osnovcima.

Najviše smo, čini mi se, razgovarali o diskriminaciji jer je ona dosta prisutna u školama. Mislim da ne poštujemo dovoljno one koji nisu slični nama i da moramo što više da prihvatamo različitosti, jer da smo svi isti ispada da bi na svijetu  bio dovoljan samo jedan klonirani čovjek. I zato je neophodno da što više pričamo o tome i da što više razumijemo druge, jer da bi neko razumio nas same- moramo i mi njega„.

Projekat „Podsticanje demokratske kulture u školama“ finansiraju EU i Savjet Evrope sa ciljem podizanja kvaliteta obrazovanja podsticanjem demokratske kulture, primjenom antidiskriminatorskih pristupa zasnovanih na standardima i praksi Savjeta Evrope. SMŠ je od samog početka učesnik u projektu i na dobar način je predstavila koje vrijednosti treba da se njeguju u školi i koje su to ključne kompetencije koje treba razvijati kako kod učenika tako i kod nastavnika . Branka Kašćelan , profesorica škole koja vodi Učenički parlament i koja je pripremala Miljanu za učešće u pričaonici kaže:

Na posljednjoj konferenciji Savjeta Evrope gdje su obrazovne institucije predstavile svoje aktivnosti iz te oblasti, naša škola je izabrana kao dobar primjer ustanove o tome na koji načun kod djece treba razvijati  ključne kompetencije i vrijednosti poput empatije, altruizma, solidarnosti, timskog rada, kritičkog razmišljanja.

Mislim da smo primjećeni zato što smo u projekat uključili i našu stručnu školu, smjer elektrotehničara elektronike, gdje su djeca na vrlo kreativan i zanimljiv način putem svojih prezentacija predstavili temu diskriminacije marginalizovanih društvenih grupa,  koje su vrijednosti koje treba razvijati i na koji način se treba ponašati prema tim grupama. Takođe su napravili veoma zanimljiv socijalni eksperiment na temu diskriminacije po osnovu fizičkog izgleda.“