Boris Vukovic vodacom

Smijenjen direktor „Vodakoma“

Boris Vuković više nije izvršni direktor „Vodacoma“ – Zajedničkog uslužnog i koordinacionog Društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje. Upravni odbor „DOO Vodacom“ odlučio je kako saznajemo da razriješi dužnosti Vukovića, koji je bio dugogodišnji direktor i za vršioca dužnosti postavi Nadu Krivokapić.

U UO „Vodacom“ saznajemo da je Vuković pristao na sporazumni raskid radnog odnosa, a odluka je bila jednoglasna. Prema riječima v.d. predsjednika UO Miloša Dževerdanovića Vuković je izgubio podršku odbora koji se nije slagao sa načinom administrativnog rukovođenja firmom. „Od prošlog ljeta održali smo 7-8 sastanaka na kojima nijesmo pronašli zajednički jezik. Odluka odbora o raskidu radnog odnosa bila je jednoglasna, jer Vuković nije sprovodio zaključke usvojene na sjednicama UO“, objasnio je Dževerdanović.

Prema nezvaničnim saznanjima do kulminacije u odnosu između sada već bivšeg izvršnog direktora „Vodakoma“ i UO je došlo zbog kašnjenja u izvođenju radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Herceg Novom.