iz zopta

Smanjuje se broj nezaposlenih u Tivtu

Na evidenciji nezaposlenih na Birou rada u Tivtu trenutno je 698 aktivno nezaposlenih lica, odnosno 12, 27 posto. Najveća stopa nezaposlenosti je bila u januaru, a najmanja je uvijek krajem jula zbog sezonskog zapošljavanja, kaže šef tivatskog Biroa rada, Goran Malović navodeći da je početkom januara na evidenciji bilo 804 nezaposlena i evidentan je pad „i ta stopa će ići još nešto niže do sredine jula“.

Stopa nezaposlenosti od 14, 14 posto s početka godine u Tivtu je bila na nivou crnogorskog prosjeka, ali je najveća u Boki. Međutim, ta slika nije realna, ističe Malović navodeći da u Tivat u potrazi za poslom dolaze nezuaposleni iz drugih crnogorskih gradova, a u međuvremenu se sa dobijanjem lične karte na evidenciju prijavio i značajan broj izbjeglih lica.Tome treba dodati još oko 150 bivših radnika Remontnog zavoda koji nisu ostvarili status za penziju i nalaze se na evidenciji, pojasnio je Malović.
U cilju smanjenja nezaposlenosti, kroz aktivne mjere politike zapošljavanja, odnosno uključivanje u sezonske programe, od početka godine u javne radove u Tivtu uključeno je 13 lica, uglavnom NK radna snaga. Razlčičitim obukama i prekvalifikacijama obuhvaćeno je ukupno 64 nezaposlena od kojih je 26 finansirala Opština Tivat. U stručno osposobljavanje visokoškolaca uključeno je 54-ro nezaposlenih sa evidencije Biroa, odnosno kroz programe aktivnog zapošljavanja koje sprovodi Zavod, iz Tivta je obuhvaćemo oko150 lica.
Od ukupnog broja nezaposlenih najzastupljeniji su mladi do 30 godina, kojih je 206, navodi Malović naglasivši da je to skoro 30 posto od ukupnog broja nezaposlenih. „Njih računamo u lakše zapošljiva lica kako bi smanjili stopu nezaposlenosti u Tivtu, a 242 lica ili skoro 35 posto je preko 50 godina i malo koji poslodavac se odlučuje na tu strukturu radne snage. Novoprijavljenih na Birou rada je ove godien 102, samo 4 je penzionisano, a na sezonskim poslovima 204 se zaposlilo“, naveo je šef tivatskog Biroa rada.zavod
U Birou posebno ističu saradnju sa Opštinom Tivat, koja je ove godine finansirala i obuku za turističke vodiče, koju završavaju četiri polaznika sa evidencije nezaposlenih. „To je najskuplja obuka koja se trenutno finansira i iznosi 730 eura po kandidatu. Obuka se završava ovih dana i biće na raspolaganju trđiđtu rada tokom sezone. Ove godien su obuku prošla četiri kandiadta, a dogodine ih možda bude više jer Tivtu nedostaje turističkih vodiča“, kazao je Malović.