Služba predsjednika opštine: Zbog svojih profesionalnih propusta Božović vrijeđa zaposlene i rukovodstvo Opštine

Neosnovani i neutemeljeni napadi na Opštinu Tivat i njene radnike, vrijeđanje zaposlenih i bivših kolega i saradnika, ne samo što su pokušaji zamajavanja javnosti ovog bivšeg rukovodioca u Opštini Tivat, ispod svakog dostojanstva i nivoa, već su i krajnje neetični budući da je bivši sekretar sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove, Goran Božović, i sada na platnom spisku Opštine Tivat i da svakog mjeseca prima platu iz budžeta „poltronske“ Opštine – kaže se u reagovanju službe predsjednika opštine Tivat na saopštenje Crnogorske,

Etički kodeks, dakle, ne postoji u percepciji bivšeg sekretara sa (na sreću po Opštinu) neostvarenim narcisoidnim ambicijama čelnika opštine.  U narodu postoji više izreka za ovu vrstu ponašanja, asocijacija je nepobitna.

No, Božovićeva narcisoidnost, njegove nerealne ambicije i neskrivene pobude su, pak, djelokrug rada nekih drugih institucija a ne Opštine Tivat. Profesionalni rezultati su, međutim, predmet preispitivanja, a u slučaju bivšeg sekretara Božovića, i negativnih nalaza nadležnih državnih inspekcijskih organa.

Naime, kao sekretar za informacione sistema i zajedničke poslove, Goran Božović je uspio da ostvari i dugi niz godina ignoriše impresivan broj nepravilnosti, direktno ugrožavajući radni odnos nekoliko zaposlenih u službama i organima Opštine Tivat. Za ispravljanje utvrđenih nepravilnosti i dovođenje dokumentacije u red, bili su potrebni mjeseci. Kontrolni nadzor za 2014. godinu, izvršen u tekućoj godini, pokazao je da u oblasti radnih odnosa već pet godina postoje nepravilnosti koje je sekretar Božović ignorisao, i pored urednog inspekcijskog nalaza. Naravno, nije se radilo o njegovom ličnom radnom odnosu, tu je sva dokumentacija bila uredna, nego o radnim odnosima najmanje osam zaposlenih u opštinskim službama i organima. Njihov status je ostavio neregulisanim punih pet godina! Navodimo „najmanje osam zaposlenih“, jer je to nalaz kontrolnog nadzora samo za 2014. godinu.

Naime, Ministarstvo javne uprave – Odjeljenje za inspekcijski nadzor nadležno je za inspekcijski nadzor u organima lokalne samouprave. Redovni nadzor za tekuću i, u okviru njega kontrolni nadzor za 2014. godinu, pokazali su da u Arhivi Opštine Tivat nije pronađen niti jedan zapisnik o izvršenom nadzoru u 2014. godine, kada su upravljanje ljudskim resursima i radni odnosi bili u nadležnosti sekretarijata Gorana Božovića. Prema navodima Uprave inspekcije, rok za ispravljanje nepravilnosti po zapisnicima Uprave koji su 2014. godine uredno dostavljani, bio je 30 dana. Niti su ispravljeni registrovani nedostaci niti je Upravi upućena bilo kakva informacija o tome.

Pri kontrolnom inspekcijskom nadzoru u Komunalnoj policiji, u tekućoj godini Upravna inspekcija je, uvidom u personalni dosije radnika utvrdila da za jednog zaposlenog (M.L.) nema dokaza o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme po osnovu javnog oglasa, to jeste da po zapisniku Inspekcije iz 2014. nije preduzeta nijedna radnja u cilju otklanjanja tada ustanovljenih nepravilnosti.

Prilikom nadzora u Sekretarijatu za finansije i lokalne javne prihode, uvidom u personalne dosijee zaposlenih utvrđeno je da za čak tri zaposlena nema dokaza o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme po osnovu javnog oglasa, te da nije preduzeta niti jedna radnja u cilju otklanjanja nepravilnosti konstatovanih još pri inspekcijskom nadzoru 2014. godine! Punih pet godina! Zahvaljujući „ažurnom“ radu bivšeg sekretara Božovića.

Kontrolni inspekcijski nadzor u Službi zaštite i spašavanja Tivat pokazao je da za čak četiri zaposlena nema dokaza o zasnivanju radno odnosa na neodređeno vrijeme po osnovu javnog oglasa, kao i da nije preduzeta niti jedna radnja u cilju otklanjanja ovih nepravilnosti konstatovanih još prije pet godina!

Sadašnje Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima je, nakon dostavljenog zapisnika, u 2019. godini otklonilo konstatovane ove nepravilnosti i ispravilo greške bivšeg sekretara Božovića. Opisani propusti su samo fragment njegovog „profesionalnog“ rada. Njegova vrijeđanja zaposlenih i rukovodstva Opštine Tivat su samo smiješan i banalan pokušaj da sa funkcije predsjednika male lokalne partije prikrije svoje propuste.