Slabo interesovanje javnosti za javnu tribinu o Elaboratu o procijeni uticaja na životnu sredinu za čišćenje lučice Kalimanj

Javna rasprava o Elaboratu o procijeni uticaja na životnu sredinu za čišćenje lučice Kalimanj održana je danas u sali opštine Tivat, uz prisustvo malog broja građana i službenika opštine Tivat.

Emir Redžepagić iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine upoznao je učesnike rasprave sa procedurom izrade ovog dokumenta istakavši da je Ekološka inspekcija zahtjevala izradu Elaborata.

Ana Đomanšević jedna od učesnika izrade Elaborata je kazala da je u lučici došlo do nagomilavanja i taloženja materijala, koji narušava ekosistem podmorja, pa su kako je kazala došli do riješenja da se taj opasni otpad sa dna lučice zahvata bagerom i pri tome utovara u ADR vozila koja su specijalizovana za opasni otpad te će se odatle transportovati u ovlašćenu firmu da radi sa takvom vrstom otpada. Ukoliko bi Agencija za zaštitu životne sredine odobrila tretiranje tog otpada određenim hemikalijama, nakon čega bi taj otpad bio neopasni, a u slučaju da nema odobrenja, taj otpad bi se izvozio u neku od zemalja EU koje imaju dozvolu za takvu vrstu otpada.

Jedan od građana , učesnika tribine Mato Petković kritički se osvrnuo na to da se u posao krenulo bez prethodne javne rasprave. Petković ja takođe uputio pitanje kako će se sanirati šteta da li investitor snosi odgovornost za istu. On je takođe istakao da je inspekcija trebala mnogo ranije reagovati, a osvrnuo se i na ogradu za koju je kazao da narušava izgled lučice. Ivo Marić iz SDP-a je takođe kazao da je ovu tribinu trebalo organizovati ranije, ali je postavio pitanje odgovornosti za trenutnu situaciju i zašto Opština nije raskinula ugovor sa izvođačem, Iva Put-om. Slobodan Gredo je kazao da je Ekološka inspekcija došla po privatnoj prijavi, te istakao da se vrše provjere da li je potrebno da se čitav materijal ukloni ili je koncentracija lošeg materijala samo na određenim dubinama, što će se vidjeti tokom realizacije projekta.

Novinar ND Vijesti, Siniša Luković konstatovao je da je situacija u Kalimanju pokazala potpunu nesposobnost opštine Tivat da na ozbiljniji način pristupi riješavanju problema, zatim potpunu nespremnost ekološke inspekcije da adekvatno reaguje što pokazuje činjenica da nisu ispoštovali član 35. Zakona o procijeni uticaja jer nisu kaznili izvođača radova, odnosno investitora radova koji su započeli bez Elaborata, a morali su ga imati. Luković je rekao da je ekološka inspekcija opet postupila neprofesionalno, jer tvrde da se od 7 maja kada su zabranili radove, u narednom periodu radovi nisu izvršili, što kako je kazao, apsolutno nije tačno:” Postoje video i fotografski zapisi kao i žalbe hotelijera 15 juna, vjerovali ili ne, zbog smeća, masnoće i prljavštine po površini mora kao nus pojava izbacivanja materijala plutajućim cjevovodom 200 metara od obale koji nije bio ni obilježen. Opštinu građani plaćaju ne da im pričinjava štetu od 200.000 eura sklapajući ugovor sa izvođačem radova za nepripremljen posao koji sada mora da obustavi. Crna Gora nema propisane standarde za sadržaj teških metala u sedimentima morskog dna, i trebalo bi pokrenuti inicijativu za riješavanje ovog pitanja”, poručio je Luković.

Maya Berisha iz Građanskog pokreta URA upitala je nosioce projekta da li garantuju da će radovi biti završeni u roku i da neće uticati na ugroženosti ljudskih života, na što su obrađivači odgovorili da Elaborat nije konačan, te da će sve primjedbe i predlozi koji su danas iznijeti uzeti u obzir.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 26.02.2020.godine.