Slaba zainteresovanost NVO za javnu raspravu

Javnoj raspravi o Nacrtu rebalansa budžeta za predstavnike NVO, danas su prisustvovali Boris Lanceroti ispred GPD Tivat i Milovan Sekulić iz UBNOR-a a u ime predlagača Sekretarijata za finansije, sekretar Jovan Brinić i Dragana Frančesković.

Sekretar Jovan Brinić je predočio razloge za izradu rebalansa naglasivši da su, pored zdravstvene i finansijske krize i zatečenog stanja u kasi, uspjeli da poprave finansijsku sliku i ostvare pet miliona viška u budžetu:

Prihodi koje smo planirali ostvareni su u visokom procentu. Sa komunalijame koje smo nedavno naplatili Porto Montenegru realizacija je 202 posto. Takođe i porez na nepokretnosti bilježi visok stepen realizacije. Ovo je Nacrt a do Prijedloga će se promijeniti prirezi i po procentu realizacije vidim da je planiran 700 000, 00 € a vidim da će sigurno biti preko 800 hiljada €. To su razlozi za izradu rebalansa budžeta“.

Brinić je naglasio da je smjernica – budžet socijalnog karaktera obzirom na epidemiološku situaciju, te da su se stekli uslovi da se pomogne i NVO sektoru za ono što je neophodno. Pomoć se odnosi na period do kraja godine.

Boris Lanceroti je naglasio da je GPD Tivat bilo značajno pogođeno koronom što zbog bolesti članova a što zbog specifičnosti u radu. Ne može se u isto vrijeme držati distanca, svirati i nositi maska, kazao je Lanceroti. Duvački instrumenti se moraju redovno održavati a to predstavlja problem jer se moraju slati van Crne Gore. Finansijska podrška bi im značajno pomogla a nabavka novih instrumenata bi bila priča za naredni budžet. Milovan Sekulić iz NVO UBNOR je podsjetio da ta organizacija ima oko 200 članova a da je opštinska prostorija u kojima im je kancelarija pretrpjela ošećenja koja su popravili sopstvenim sredstvima. Žele učestvovati u Novembarskim danima, obilježavanju potapanja broda Cetinje i i Pljevaljske bitke. A za to im nedostaju sredstva.