Skupština zakazana za 22. oktobar

Redovna deveta sjednica Skupštine opštine Tivat zakazana je za 22. oktobar u 9 sati – saopšteno je iz kabineta predsjednika tivatskog Parlamenta dr Andrije Petkovića.

Prethodna dva puta sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. I ovo skupštinsko zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi. Na dnevnom redu je, pored usvajanja zapisnika sa prethodnog zasijedanja, 18 tačaka

 

 1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za 2021.godinu
 2. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period 01.01. – 31.08.2021.godine
 3. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- izmiještanje postojećih 35 Kv kablovskih vodova koji prelaze preko kat.par. br. 405/1 i 405/2 KO Mrčevac koje formiraju urbanističku parcelu UP 1 u zahvatu DUP-a „Mrčevac“ ( „Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 20/13 )
 4. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Tivat
 5. Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2020.godinu
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks broj 1 Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Tivat DOO „Komunalno“ Tivat
 7. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Tivat

 

 1. Predlog Odluke o predaji u posjed 34 grla stoke Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 2. Predlog Odluke o davanju na korišćenje prostorija u staroj opštinskoj zgradi Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore
 3. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju DOO „Sportski centar Župa“ Tivat
 4. Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene usluga DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022.godinu
 6. Predlog Odluke o pokriću gubitka za 2020.godinu DOO „Komunalno“ Tivat
 7. Izvještaj o radu „Brand New Tivat“ DOO sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu
 8. Izvještaj o radu DOO „Autobuska stanica“ Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu i izvještajem nezavisnog revizora
 9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Sportska dvorana“ Tivat
 10. Predlog Odluke o prestanku mandata članu Skupštine Fudbalskog kluba Arsenal

Pored toga predsjednik opštine Željko Komnenović je predložio dopunu dnevnog sa četiri tačke – predlog Odluke o o davanju saglasnosti na razrješenje izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno Tivat Vlada Đukića, predlog Odluke o imenovanu vd direktora Komuanlnog Vučete Stanišića, predlog Odluke o imenovanju Alena Krivokapića za izvršnog direktora preduzeća Vodovod i kanalizacija i predlog Odluke o imenovanju Branislava Mirčića vd direktora Parking servisa.

Predsjednik Skupštine dr Andrija Petković je predložio dopunu dnevnog reda sa tri tačke – predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje MIljana Markovića za  vršioca dužnosti direktora Društva sa ograničenon odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat, predlog Odluke o imenovanju Sanje Praščević za članicu Savjeta Radio Tivta i predlog Odluke o prestanku mandata Ćazimu Lisičiću, članu Odbora tivatskog Komunalnog.

Za dopunu Dnevnog reda predložene su još četiri tačke, na inicijativu predsjednika opštine  Željka Komnenovića i predsjednika skupštine dr Andrije Petkovića.

Predsjednik opštine predložio je Informaciju o učešću Opštine Tivat na RELOAD 2 programu, Predlog Odluke o prestanku mandata članu Skupštine FK Arsenal i Predlog Odluke o formairanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara. Predsjednik SO dr Andrija Petković predložio je Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Tivat. Za direktora DC je predložen Srđan Krunić dosadašnji vršilac dužnosti.

Na sjednici Skupštine obavezno je nošenje zaštitnih maski i  poštovanje svih ostalih mjera i preporuka IJZ – saopšteno je iz skupštinske službe.