Skupština Udruženja penzionera Tivta u ponedjeljak

Redovna godišnja Skupština Udruženja penzionera Tivta održaće se sjutra (ponedjeljak) u 11 sati  prostorijama Kluba penzionera.

Na Skupštini će se raspravljati o izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem za proteklu godinu i planu rada sa finansijskim planom za ovu.