Skupština opštine Tivat 19. marta

Redovna sedma sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se 19. marta sa 16 tačaka dnevnog reda – saopšteno je iz kabineta predsjednika Parlamenta dr Andrije Petkovića.

I ovo zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi.

Dnevni red:

 • Usvajanje Zapisnika sa VI sjednice SO Tivat
 1. Predlog Odluke o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat
 2. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za finansije,privredu i razvoj
 3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
 4. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
 5. Plan i program rada JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju- Tivazt sa finansijskim planom za 2021.g
 6. Informacija o radu JPU „Bambi“ Tivat za 2020.godinu
 7. Informacija o radu JU Osnovna škola „Drago Milović“ Tivat za 2020.godinu
 8. Informacija o radu JU Osnovna škola „Branko Brinić“ Tivat za 2020.godinu
 9. Informacija o radu JU SMŠ „Mladost“ Tivat za 2020.godinu
 10. Informacija o radu JU Muzička škola Tivat za 2020.godinu
 11. Informacija o stanju u oblasti zdravstva za 2020.godinu
 12. Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite u 2020.godini
 13. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2020.godini
 14. Informacija o radu OO Crveni krst Tivat za 2020.godinu
 15. Informacija o stanju bezbjednosti u opštini Tivat u 2020.godini
 16. Informacija o stanju uređenja obale na teritoriji opštine Tivat za 2020.godinu