Skupstina lovaca

Skupština Lovačkog udruženja Tivat

Redovna godišnja skupština Lovačkog udruženja Tivat održaće se u petak 24.aprila sa početkom u 19 časova u prostorijama Doma kulture u Gradiošnici.

 

Na dnevnom redu je usvajanje zapisnika sa prethodne skupštinske sjednice, izvještaja o radu za lovnu sezonu 2014/2015, finansijskog izvještaja za 2014.godinu, kao i dogovor u vezi realizacije sanacije „Vahauza“ i realizacije projekta za izgradnju volijere.

Predsjednik Skupštine Lovačkog Udruženja Tivat, Jovo Radonjić poziva sve članove da svojim prisustvom daju doprinos na redovnom godišnjem zasijedanju.