Skupstina bez kvoruma 8 april

Tivatska Skupština i danas bez kvoruma

Redovna dvedeseta sjednica Skupštine opštine Tivat ponovo je odložena zbog nedostatka kvoruma. Nakon 16 minutnog čekanja zasijedanje je počelo prebrojavanjem glasova. Kada su opozicioni odbornici vidjeli da vladajućoj DPS SDP koaliciji nedostaje jedan odbornik (Pina Bubanja iz SDPa), napustili su skupštinsku salu.

Predsjedniku Parlamenta Krstu Boškoviću je preostalo samo da konstatuje da nema kvoruma i da se sjednica mora ponovo odložiti.

     „Konstatujem da je na početku rada bilo mnogo više odbornika nego što je sada zapisnik pokazao. Ali, činjenica je da sada ima samo 16 odbornika, dakle nema kvoruma.Moraćemo drugačije da se odnosimo prema Skupštini, ili da Skupštinu podijelimo na dva dijela.pa da jedan dio obavještavamo o zaključcima Skupštine. Očigledno je da opozicija više ne želi da prisustvuje sjednici dok se ne obezbijedi kvorum. Vrlo interesantnočinjenica je da je opozicija danas podniejla nekoliko zahtjeva da se riješavaju na sjendici. Podnijet je i zahtjev da se verifikuje jedan mandat opozicionom odborniku a da ne želi da učestvuje u radu. TZo je dosta nerazumljivo sa pozicije na kojoj se nalazim. Po Poslovniku imamo još prostora za organizaicju ove sjednice Nakon Uskršnjih praznika dogovorićemo se o nastavku zasijedanja.

Svima koiji slave Uskrs želim sreću, mir i dobro zdravlje“ – rekao je predsjednik Skupštine Krsto Bošković