Zgrada Opstine

Skupština sjutra zasijeda

Redovna šesta sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se sjutra od 10 sati sa 19 tačaka dnevnog reda. Zbog predizborne kampanje ovo zasijedanje Radio Tivat neće direktno prenositi.

Dnevni red:

1. Odluka o donošenju DUP-a Stari Krašići
2. Odluka o izmjeni odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
3. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika
4. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština
5. Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade
6. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
7. Nacrt Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat
8. Odluka o dopuni odluke o imenovanju OIK
9. Odluka o razrješenju člana Savjeta Centra za kulturu Tivat
10. Odluka o imenovanju člana Savjeta Centra za kulturu Tivat
11. Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacom-a (Petar Plamenac)
12. Odluka o imenovanju dva člana Skupštine Vodacom-a
13. Odluka o imenovanja člana Odbora za finansije, privredu i ekonomski razvoj
14. Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
15. Odluka o pristupanju kupovine stana
16. Odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup
17. Zaključak o pristupanju izrade Elaborata o modelu upravljanja autobuskom stanicom
18. Odbornička pitanja i odgovori

U međuvremenu predložena je dopuna dnevnog reda sa tačkom „Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije“. O ovoj dopuni i kompletnom dnevnom redu izjasniće se odbornici na početku sjutrašnjeg zasijedanja.