Skoro 2000 zaposlenih u javnom sektoru želi sporazumni raskid ugovora

Odluka o otpremninama za sporazumni raskid radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru je pripremljena i ove sedmice će se naći pred ministrima na sjednici Vlade, saznaje CdM.

Onima koji sporazumno raskinu radni odnos sleduje otpremnina do 12 bruto zarada. To je najveća, a ideja je, kako CdM saznaje, da se za svaku godinu staža dodijeli pola bruto zarade s tim da ne može preći 12 bruto.

CdM saznaje da je, prema trenutno raspoloživim podacima Ministarstva javne uprave, želju za sporazumim raskidom ugovora izrazilo 1.153 osoba na centralnom nivou i 826 zaposlenih na lokalnom.

Ovo se sve odvija u okviru Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, koji je Vlada usvojila na predlog Ministarstva javne uprave u julu prošle godine.

Ministarka Suzana Pribilović ranije je u intervjuu portalu CdM kazala da cilj ovih mjera, nije samo da smanjuju ukupnu zaposlenost, već da izvrše određena preusmjeravanja iz javnog u privatni sektor.

“Veliki prostor vidimo i u osnovanja novih preduzeća. Zato, sa Ministarstvom ekonomije i IRF radimo na paketu mjera aktivnog zapošljavanja za jedan broj zaposlenih koji su zainteresovani za rad u privatnom sektoru. Veoma nam je važno da utvrdimo podsticajne mjere za sporazumni prestanak radnog odnose koje mogu mogu ići u pravcu davanja otpremnina ili nekog paketa mjera u sklopu mjera aktivnog zapošljavanja, povoljniji krediti i sl. Pregovaramo sa Svjetskom bankom za obezbjeđjivanje kreditne podrške za realizaciju mjera iz Plana optimizacije. Kao što vidite, nije cilj da bilo ko ostane bez posla već da stvorimo efikasnu javnu upravu koja će za manje novca građanima pružiti bolju i kvalitetniju uslugu”, kazala je ranije Pribilović.

Optimizacija javne uprave je proces u kojem se javna uprava dovodi u stanje pune funkcionalnosti, odnosno efektivnosti.

Cilj optimizacije, kako su pojasnili iz Vlade, je da se pruži podrška uspostavljanju administracije koja na bolji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora, uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta.

Ovo podrazumijeva implementaciju Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, odnosno redistribuciju i/ili smanjenje broja zaposlenih u skladu sa potrebama uprave. Ovaj proces odvijaće se paralelno sa boljim kadrovskim planiranjem i unapređenjem znanja, vještina i kompetencija zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou.

Krajem aprila ove godine iz Ministarstva javne uprave je saopšteno da je zaposlenih u javnoj upravi više od 51.000. Od toga 40.400 na državnom i 11.000 na lokalnom nivou.

(CDM)