„Školjke Boke“ obilježile Dan planete

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, predstavnici Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor odazvali su se pozivu uglednog uzgajivača školjki i velikog ekološkog aktiviste Nevresa Đerića i proveli dan na uzgajalištu školjki DOO „Školjke Boke“ u Orahovcu.Organizator i predstavnici Sekretarijata doprinijeli su obilježavanju ovog datuma tokom ove sedmice nizom ekoloških aktivnosti, poput: čišćenja i košenja obalnog dijela lokacije od mosta rijeke Ljute do vodovoda Orahovac, selektovanja otpada i uređenja reciklažnog dvorišta, generalnog čišćenja „pametne ribarske kuće“ i OC-a MNE68, čišćenja solarnog sistema za snadbijevanje električnom energijom, čišćenja i podmazivanja vjetrogeneratora, čišćenja filtera za vodosnadbijevanje, prekopavanja kompostane, čišćenja suvozidanog bazena za ostrige, uređenja dvorišta hotela “Buba Miki” i druženja sa  životinjama.