Škole u Pljevljima i Nikšiću prelaze na učenje na daljinu radi očuvanja zdravlja djece

Škole u Pljevljima i Nikšiću prelaze na sistem učenja na daljinu odnosno obustavlja se nastava u tim školama privremeno, a najkraće dvije nedjelje, zato što je kumulativna incidencija u tim opštinama prema najnovijem, današnjem presjeku, prešla 800/100 000, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

-Time je počeo da se primjenjuje tzv. sistem „semafora“ za škole koji, između ostalog, podrazumijeva da se nastava u školama u „crvenim“ opštinama privremeno obustavlja i prelazi se na učenje na daljinu, ali sa stalnim konsultacijama i ispitivanjima u školi.
Kako je Ministarstvo prosvjete najavilo i prije nekoliko dana, sistem “semafora” izradio je Institut za javno zdravlje Crne Gore za potrebe prosvjete, i on podrazumijeva procjenu epidemiološke situacije po svakoj opštini ponaosob, koja će se izražavati bojama. Tako u “crvenim” opštinama, gdje je vrijednost 14-o dnevne kumulativne incidencije preko 800/100 000, škole prelaze na rad na daljinu. Te škole mogu se otvoriti najranije za dvije nedjelje, ukoliko parametri budu poboljšani. Sa druge strane, u “zelenim” opštinama, u kojima kumulativna incidencija bude ispod 5/100,000 biće relaksirane mjere, poput izlazaka đaka na odmor, a velika je mogućnost i relaksiranja odredbi o nošenju maski. Na skali su i „narandžaste“ i „žute“ opštine, sa određenim specifičnim detaljima rada škola na njihovoj teritoriji, o kojima će škole takođe biti obaviještene.
-Ovo znači da je ustanovljen potpuno jasan i na podacima zasnovan sistem rada škola, koji će se moći pratiti. Napominjemo još jednom da će se praktična nastava stručnih škola sprovoditi nezavisno od sistema semafora, zbog specifičnosti stručnih škola i nemogućnosti da se praksa, kao suština stručnog obrazovanja, vrši online. Naravno, samo ukoliko škola i poslodavac kod koga se praksa obavlja mogu da ispune sve epidemiološke mjere i zahtjeve.
Vrtići će se posebno tretirati, i o svakoj izmjeni u njihovom radu javnost će biti blagovremeno obaviještena.