Školarina studentima u 3 rate po semestru

Studentima koji se po prvi put upisuju u prvu godinu master studija u studijskoj 2020/21. odobrava se plaćanje naknade za studiranje u tri rate po semestru, stoji u zaključku koji je donešen na današnjoj sjednici UO Univerziteta Crne Gore, a na osnovu dopisa Studentskog parlamenta UCG od 10. decembra 2020.U ljetnjem semestru, prvu ratu mogu uplatiti do 15.februara ove godine, drugu do 15.aprila i treću do 1. juna 2021., prenose Vijesti.

Studenti osnovnih, specijalističkih i master studija koji su upisani u prvu godinu studija prije studijske 2020/21.dužni su da prilikom upisa naredne godine imaju izmirene sve finansijske obaveze iz prethodne godine, kako bi imali status studenta u skladu sa zakonom, saopšteno je sa UCG-a.

Da bi iskoristili pravo plaćanja na rate, studenti su dužni da podnesu pisani zahtjev na obrascu koji je sastavni dio ove odluke, a koji je dostupan na sajtu www.ucg.ac.me.