smece

Sklonjena divlja deponija sa putu za Topliš

Radnici Komunalnog danas su očistili put, koji od lokalnog puta za Radoviće vodi prema prema izvorištu Topliš.
Uz put, prema izvorištu nalazila se i divlja deponija sa koje su radnici odvezli blizu 50 kubika različitog smeća, kazao je direktor Rade Popović navodeći da su koristili utovarnu kašiku Komunalnog kako bi sklonili toliku količinu otpada.

Na očišćenoj lokacji nasuli su zaštitni sloj zemlje i postavili tablu sa natpisom o zabarni odlaganja smeća na tom dijelu.
Iz Komunalnog su, ponovo apelovali na građane da smeće odlažu tamo gdje je predviđeno, kako se ne bi stvarala ružna slika pored puteva i naseljenih mjesta.