Sjutra zasijeda tivatska Skupština

Redovna 33. sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se sjutra od 10 sati uz 29 tačaka dnevnog reda.

Zbog predstojećih lokalnih izbora u Tivtu, Radio Tivat neće direktno prenositi sjutrašnju sjednicu.

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 • usvajanje zapisnika sa XXXII sjednice SO Tivat  –
 1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat
 2. Godišnji Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi opštine Tivat za 2019.godinu
 3. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 4. Predlog Odluke o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2020 godinu
 5. Predlog Odluke o sufinansiranju plana i programa rada kancelarije za integraciju Romske i Egipćanske populacije sa teritorije opštine Tivat
 6. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat
 7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknada za rad Odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine Tivat
 8. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima,načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost
 9. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o podsticaju u razvoj poljoprivrede
 10. Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021 godina
 11. Plan i program rada DOO „Brand New Tivat“ za 2020 godinu
 12. Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja za 2019.godinu
 13. Godišnji Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019.godinu
 14. Informacija o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat za 2019.godinu
 15. Informacija o radu JU OŠ „Drago Milović“ Tivat za 2019.godinu
 16. Informacija o radu JU OŠ „Branko Brinić“ Tivat za 2019.godinu
 17. Informacija o radu JU Muzička škola Tivat za 2019.godinu
 18. Informacija o radu JU SMŠ „Mladost“ Tivat za 2019.godinu
 19. Informacija o stanju u oblasti zdravstva za 2019.godinu
 20. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2019.godini
 21. Informacija o stanju bezbjednosti u opštini Tivat u 2019.godini
 22. Informacija o stanju uređenja obale na teritoriji opštine Tivat za 2019.godinu
 23. Informacija o radu Crvenog Krsta za 2019.godinu
 24. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jedne članice Odbora za društvene djelatnosti
 25. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jedne članice Odbora za finansije,privredu i razvoj
 26. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br .Rs.40/18
 27. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br. Rs 68/19
 28. Predlog Odlukeo davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br. Rs 122/18
 29. Predlog Odlukeo davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br. Rs 71/19