Sjutra počinje upis u vrtić

Konkurs za prijem mališana u JPU ,,Bambi“ za šk.2020/2021. god. biće otvoren sjutra i trajaće 15 dana. Upis će se vršiti elektronskim putem, preko web adrese www.upisi.edu.me.
Djeca koja su pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja do 16. marta 2020. god., kada je došlo do privremenog prekida vaspitno – obrazovnog rada usled epidemije izazvane virusom Covid 19, smatraće se upisanim od 01. septembra 2020. godine.
Roditelji djece koja se po prvi put upisuju ili su bila ispisana iz predškolske ustanove tokom šk. 2019/2020.godine će elektronskim putem podnositi prijavu na web adresu www.upisi.edu.me.
Ugovor o boravku i ishrani djeteta sa roditeljima će se sklapati početkom nove školske godine.
Ovaj način prijavljivanja omogućava roditeljima da uz minimalan društveni kontak prijave djecu u vrtić.