Sjutra počinje upis u Muzičku školu

JU Muzička škola Tivat vrši upis učenika od 1-9. juna, kao i ostale škole putem online platforme www.muzickaskola.me.

Upis u I razred, devetogodišnje obrazovanje, upisuju se učenici koji u 2020. navršavaju 6 godina, za instrumente klavir, harmonika, violina, gitara, flauta, klarinet, saksofon, truba, oboa, horna i trombon. Obavezni predmet u I razredu je Muzička početnica, dva časa nedjeljno, dok se instrument uči od II razreda.
Za šestogodišnje obrazovanje upisuju se učenici koji u ovoj godini navršavaju devet godina, i to za instrument udaraljke. Obavezni predmeti su Solfeđo sa teorijom muzike i instrument sa po dva časa nedjeljno.
Za trogodišnje obrazovanje se upisuju učenici koji u ovoj godini navršavaju 12 godina, za odsjek solo pjevanje. Obavezni predmeti su Solfeđo sa teorijom muzike i instrument sa po dva časa nedjeljno i klavir jedan čas nedjeljno.
Upis u II razred osmogodišnjeg obrazovanja upisuju učenici koji u ovoj godini navršavaju sedam godina za instrumente harmonika, flauta, klarinet, horna, truba i trombon. Obavezni predmeti su Solfeđo sa teorijom muzike i instrument sa po dva časa nedjeljno.
Nakon slanja prijave roditelji će dobiti povratnu informaciju o terminu provjere sluha i ritma djeteta. Provjera će se realizovati u periodu od 10. juna. Informacije na telefon 032 672411 i 069 215 536.