Sjednica Skupštine opštine Tivat 30. juna

Redovna deseta sjednica Skupštine opštine Tivat sa 23 tačke dnevnog reda, održaće se 30. juna sa početkom u 9 sati – saopšteno je iz kabineta predsjednika Parlamenta dr Andrije Petkovića.

I ovo zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi.

                                                     D  N  E  V  N  I    R  E  D

 • Usvajanje Zapisnika sa VIII sjednice SO Tivat
 • Usvajanje Zapisnika sa IX sjednice SO Tiva
 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2020.godinu
 2. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Tivat
 3. Predlog Odluke o donošenju Elaborata o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu ulica Beogradska, Podgorička i Zagrebačka – DUP Seljanovo Faza I
 4. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora JP za upravljanje morskim dobrom
 5. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovne prostorije „Brand New Tivat“ DOO
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Gradska biblioteka“ Tivat
 7. Izvještaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju Opštine Tivat za 2020.godinu
 8. Izvještaj o radu DOO „Komunalno“ Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu
 9. Izvještaj o radu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu
 10. Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu
 11. Izvještaj o radu JU “Centar za kulturu“ Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu
 12. Izvještaj o radu JU “Muzej i galerija“ Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu
 13. Izvještaj o radu JU “Sportska dvorana“ Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu
 14. Izvještaj o radu Turističke organizacije Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu
 15. Predlog Odluke o prestanku mandata Izvršnom direktoru DOO „Parking servis „Tivat
 16. Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora DOO „Parking servis“ Tivat
 17. Predlog Odluke o prestanku mandata Izvršnom direktoru DOO „Vodovod i kanalizacija „Tivat
 18. Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 19. Predlog Odluke o prestanku mandata članici Savjeta DOO Lokalni javni emiter „Radio Tivat“
 20. Predlog Odluke o prestanku mandata članu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Brand New Tivat“
 21. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Brand New Tivat“
 22. Predlog Odluke o razrješenju članice Savjeta za predstavke i pritužbe građana
 23. Predlog Odluke o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

 

Na sjednici Skupštine obavezno je nošenje zaštitnih maski i  poštovanje svih ostalih mjera i preporuka IJZ.