prezentacija

„Sistem 48“ u funkciji u Tivtu

“Sistem 48” počeo je da se primjenjuje u Opštini Tivat od ovog mjeseca, a probni rad trajao je proteklih mjesec dana, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Opštini. Projekat je realizovan u saradnji sa firmom Digital Solution Montenegro.Preko sistema, a putem fiksne i mobilne telefonije, aplikacija za pametne mobilne telefone i vebportala, pojednostaviće se rješavanje komunalnih problema i na taj način će se povećati efikanost, odgovornost i transparentnost rada javnih službi, istaknuto je na prezentaciji.

„Sistem 48“ je sistem pomoću kog građani na jednostavan način mogu prijaviti komunalni problem i tako ostvariti komunikaciju sa nadležnom službom. Projekat predstavlja potvrdu opštine da prati korak sa razvojem novih tehnologija i učni dodatni, kvalitativn,i iskorak u komunikaciji sa građanima, kazao je rukovodilac Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove, Goran Božović navodeći da je Opština još 2012.godine u svom Strateškom planu razvoja planirala implementaciju i razvoj projekta “Sistem 48”. Građani na krajnje jednostavan način putem web aplikacije mogu da prijave svaki komunalni problem.sistem 48
Brojni su benefiti korišećneja ovog sistema. Pored jednostavnog načina prijavaljivanja problema, primjenom Sistema 48 ostvaruju se mnogi principi rada lokalne samouprave, kao što su efikasnost, efektivnost, odgovronost i transparentnost jer je svaka služba nadležna za određeni problem. Njegovom primjenom se povećava i odgovornost rada organa, a transparetnost rada se ogleda u činjenici da će sve prijave biti vidljive na portalu kroz sistem i da će svi građani redovno moći da prate realizaciju rješavanja statusa svih prijavljenih problema”, objasnio je Božović.
Sistem će se implementirati u organima uprave, Komunalna policija, Služba za inspekcvijske poslove, doo Vododvod i kanalizacija Tivat, Komunalno Tivat i Azil, koji pruža usluge za opštine Tivat i Kotor. “Na taj način će dobiti dobiti korisne alate za unapređenje rada opštinskih službi, bolju komunikaciju opštine sa nadležnim službama, kao i da kvalitetenije planiramo sve resurse, od novčanih, ljudskih i vremenskih do kreiranja boljih i lakših programa”, istakao je rukovodilac Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove.
Za program je zadužen administrator koji će raditi u sastavu organa uprave Opštine Tivat, a u preduzećima će za implementaciju projekta brinuti operateri. Oni će prosleđivati sve zahtjeve i primjedbe građana kako bi operater mogao da dođe do podataka u kojoj fazi je realizacija zahtjeva i informiše ih o statusu njegovog zahtjeva.
1„Sistem 48 ima za cilj da omogući efikasno praćenje i izvještavanje ključnih pokazatelja obrade kategorija evidentiranih prijava na bazi kojih opština i javne službe mogu realnije da prepoznaju i donose preciznije strateške odluke u cilju unapređenja daljeg razvoja svog poslovanja“, kazao je predstavljajući sistem ispred Digital Solution Montenegro, Ivan Pajović.
Sistem 48 omogućava da se na jednostavan način prijavi komunalni problem u nekoliko koraka na web adresi tivat.sistem48.me.- odabirom kategorije komunalnog problema i lokacije sa unošenjem kontakt podataka.
U roku od 48 sati radnim danima, nadležne službe izlaze na teren kako bi riješili problem ili proslijedili informaciju o statusu rješavanja problema. Taj sistem će uticati da se svim problemima prilazi na ozbiljniji i odgovorniji način, istaknuto je danas na konferenciji u Opštini.
Komunalni problem može se prijaviti i na email adresu [email protected], odnosno putem telefonskih brojeva+382 (0)32 661 361 i +382 (0)69 382 000. Prijavu problema je moguće obaviti i pomoću SMS poruke, odnosno putem Viber-a, na prethodno navedenom broju.