Simonovic i dalje na čelu COK-a

Dosadašnji predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović tu funkciju obavljaće i naredne četiri godine, odlučeno je danas na Skupštini krovne asocijacije crnogorskog sporta.

Simonović je bio jedini kandidat za predsjednika, a dobio je jednoglasnu podršku.

Za novi mandat predložilo ga je 12 nacionalnih sportskih saveza.

Simonović je kazao da mu kao čovjeku i sportskom radniku imponuje jednoglasna podrška koju je dobio na Skupštini COK, navodeći da to ne bi mogao da ostvari bez Upravnog odbora, nacionalnih saveza, saradnika u komitetu, države i Međunarodnog olimpijskom komitetu (MOK).

„U minulom periodu, COK se iskazao kao odgovoran partner i ostvario je dobru saradnju, kako sa sportskim savezima tako i sa samim sportistima, pružajući im, u granicama mogućnosti, dobre uslove za pripremu i odlazak na Olimpijske igre, kao i učešće na drugim važnim multisportskim međunarodnim takmičenjima pod pokroviteljskom MOK“, kazao je Simonović.

Skupština je jednoglasno usvojila i novi Upravni odbor, koji će kao i predhodni brojati 17 članova.

On je za potpredsjednike, kao i u predhodnom mandatu, predložio Bora Mračevića i Bojanu Popović.

Članovi UO u narednom četvorogodišnjem mandatu biće Dimitrije Rašović, Jovica Rečević, Dragan Samardžić, Božidar Vuksanović, Dejan Bajić, Veselin Barović, Momir Đurđevac, Branko Jovanović, Dragan Kopitović, Rajko Kosić, Džemal Ljušković, Vanja Mugoša, Cvetko Pajković i Radmila Petrović.

U Nadzorni odbor reizabrani su Ratko Dedić, Miodrag Ivanović i Milivoje Radović.

Skupština je jednoglasno usvojila i finansijski izvještaj za 2019, sa izvještajima Nadzornog odbora i nezavisnog revizora.

Usvojeni su i Finansijski plan za 2020 i Izvještaj aktivnosti COK u minulom četvorogodišnjem mandatu.

(RTCG)