Sezona nije dočekana skrštenih ruku

Samo zajedničkim radom možemo poboljšati preventivne mjere na terenu i samim tim podići svijest građana kako bi bili spremni za svaku moguću situaciju smatra gost Radio suncobrana Zoran Barbić, komandir službe zaštite i spašavanja opštine Tivat. Odgovornost i obim poslova za ovu službu je iz dana u dan veći pa nema dana da se ne izađe na neki vid intervencije. Ove godine je broj intervencija pojačan znatno veči nego prošle kaže Barbić:

Zima nam je obilovala sa 13 većih intervencija od kojih 7 na objektima a moram da kažem da su sve te intervencije odrađene po svim standardima i procedurama. Na žalost, u toj jednoj intervenciji smo imali igubitak ljudskog života, u požaru u Kaluđerovini. U dosadašnjem periodu su bile 143 intervencije i aktivnosti. I pored svih preventivnih mjera koje se rade na terenu, broj intervencija je znatno veći. To jedino možemo pravdati razvojem i proširenjem grada. Za sve izazove moramo biti spremni“.

Pored baze u bivšem hotelu Tivat, Služba zaštite i sapšavanja ima dva isturena punkta – u Porto Montenegru i Radovićima.  Potpuno tehnički  opremljeni i sa savremenim komunikacionim uređajima, na svako mjesto mogu stići veoma brzo. Najvažnije je da se što prije dojavi.

Možemo se pohvaliti da smo sad, momentalno, jedna od najopremljenijih službi u Crnoj Gori a to dugujemo menadžmentu opštine koji je u zadnjih godinu dana prepoznao rad ove službe. Tako i pored malog navalnog vozila, polovnog vatrogasnog vozila za potrebe DVD Krtoli, nabavljena je i vatrogasna hidraulična korpa za rad na visini. Pored ugovora sa Porto Montenegrom i nabavke vatrogasnih plovila, obezbijedili smo sve aspekte našega rada. Zaista moram da zahvalim opštini  koja je ulo žila značajna sredstva ne samo za vozila nego i za opremu. Slobodno možemo reći da nam u ovom momentu ništa od opreme ne nedostaje“.

Barbić upozorava da se služba sve brže razvije pa ako se želi biti spreman u svakom trenutku, adekvatno, odgovoriti na sve različitije situacije, moraju se pratiti naučna dostignuća u opremanju i taktičkim postupcima prilikom intervencija. Analiza i procjena rizika za našu optinu je urađena pa se na osnovu nje rade planovi zaštite. Baza za svaku uspješnu intervenciju je preventivni rad ili dobra informacija. U preventivnim aktivnostima ove zime su odrađene radionice o preventivnom gašenju požara kroz koje je prošlo više od 5 hiljada ljudi, djece, onladine, turističkih radnika i funkcionera. Ovih dana biće završen protivpožarni koridor od Gošića do Gornjih Krašića, tu je i koridor od Lepetana do Tripovića kao i niz drugih lokacija koje su na osnovu statistike označene kao visoko rizične. Napravljen je rezervni plan taktičkog djelovanja u slučaju većih saobraćajnih gužvi po kome se može djelovati sa mora vartogasnim brodom u priobalnom dijelu, i na požarima na otvorenom i zatvorenom.

Sezona nije dočekana skrštenih ruku.