Sezona i dalje neizvjesna

Iako je epidemiološka situacija, kako u Tivtu tako i u cijeloj državi, ovaj period je izuzetno značajan za pripremu turističke sezone. U ovom periodu se održava veliki broj međunarodnih događaja koji će jednim dijelom biti i online, kazala je direktorica Turističke organizacije Tivta, Danica Banjević.

„Radimo i stvari na lokalnom nivou među kojima je i Anketa lokalnog stanovništva. Anketa nam je izuzetno značajna radi sagledavanja trenutne situacije i mišljenja naših sugrađana, vezano za dosadašnji kao i za budući turistički razvoj. Anketa će biti aktivna tokom marta i očekujemo da će se veliki broj građana javiti i dati svoj doprinos kako bi smo imali sveobuhvatnu sliku vezano za turističku ponudu i probleme sa kojima se suočavamo“- kazala je Banjević.

Turističku organizaciju u narednom periodu očekuje online Sajam turizma u Berlinu, a 12. marta je ceremonija Green destinations Sustainable Story Award gdje je Tivat jedan od šest nominovanih u kategoriji „Priroda i eko turizam“ za priču o dobroj praksi, „Restauracija prirodnih vrijednosti kroz upravljane specijalnim rezervatom prirode Tivatska Solila“.

Kada je riječ o turističkoj sezoni vrlo je teško bilo šta precizirati, kaže Banjević.

„Situacija je neizvjesna, zavisiće od mnogo faktora, prije svega od epidemiološke situacije koja negativno  utiče na percepciju destinacije kao sigurne za putovanje, nadamo se da će se u tom dijelu nešto promijeniti. Smanjenje broja avio linija usljed prizemljenja nacionalne aviokompanije i naravno marketing destinacije na ključnim emitivnim tržištima je izuzetno značajan i moraće biti intezivniji“.

U Turističkoj organizaciji se nadaju da ćemo ove godine imati veći broj turista iz regiona, posebno tržište Srbije i Bosne i Hercegovine.

„Nadamo se da neće biti nekog zatvaranja granica i da ćemo imati goste i sa tržišta istočne Evrope“-navodi Banjević.

Ukrajina tokom cijele godine ima otvorene linije prema Crnoj Gori, a tu je i tržište Rusije za koje se nadaju da će ove sezone u značajnoj mjeri posjetiti Crnu Goru. Kada je riječ o zapadnoevropskom tržištu to će zavisiti od svih pomenutih faktora.