Sertifikati i novi obračun vode

Vodovod i kanalizacija doo Tivat dobilo je licence za javno vododsnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama. Licence važe do 2023.godine, rekoa je direktor Vodovoda, Alen Krivokapić.

On je kazao da su u preduzeću u skladu sa novim Zakonu o komunalnim djelatnostima bili u obavezi da Regulatornoj agenciji za energetiku, predaju zahtjev za izdavanje licence za javno vododsnabdijevanje i za upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

„Među prvima smo dobili licence i sklopili Ugovor sa Opštinom o obavljanju komunalnih djelatnosti u narednih šest godina na teritoriji opštine. Uz veliki rad zaposlenih u Vodovodu obezbjedili smo neophodne podatke i dokumentaciju, kako tehnički tako i pravni i finansijski dio i na dobrom smo putu da dobijemo i saglasnost na metodologiju cijena vode koje smo predali Agenciji. Sad slijedi potpuno novi obračun cijena vode kao i sa distribucijom“, objasnio je direktor Vodovoda.

„Agencija je na osnovu 17 proslijeđenih tabela dobila podatke koje upoređuju i otklanjanjaju nejasnoće. Dobili su izvještaj revizora za svaku godinu  pojedinačno, što je rađeno i prije nego što nas je na to uslovila Opština kao osnivač. Kompletna dokumentacija je dostavljena i čekamo odgovor“.

Cijenu vode više neće određivati Vodovod i Opština nego Agencija na osnovu prikupljene dokumentacije završnih računa prethodne dvije godine, 2018. i 2019., kao i plana za 2020., dok se 2021. projektuje kao prosjek tri prethodne godine i na osnovu toga će se dobiti cijena vode i kanalizacije, naveo je Krivokapić.

Vodovod je podatke proslijedio 23.avgusta, a iz Agencije su u obavezi da odgovore dostave u roku od 90 dana, nakon čega će uslijediti skupštinska procedura.

Ovo je prvi put da se u Crnoj Gori na ovaj način vrši obračun i određuje cijena, ali u regionu su ta iskustva poznata. Visina cijene vode zavisi od količine i različitih parametara, od broja zaposlenih, gubitaka, kao i da li u projekte investira preduzeće ili Opština.

„Bile su dvije mogućnosti po pitanju investicija, da li da ih radi Opština ili Vodovod ili će Opština to što ona investira opet prebaciti Vodovodu. Naša Opština se obavezala da će investicije ona realizovati, a da Vodovod bude u obavezi da održava vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Vodovod će i dalje raditi na zamjeni pumpnih stanica, na cjevovodima, rekao je Krivokapić navodeći da su početkom mjeseca od izvorišta Brštin zamjenili preko 300 metara vodovodne mreže, kao i na Župi.

Direktor Vodovoda je naveo da se do sada nije gledalo ko će raditi koji posao, posebno kada su u pitanju veći projekti koji su se realizovali preko opštine, ali isto tako kaad se desi problem bez obzira koje izvođač Vodovod je uvijek uključen u rješavanje, objasnio je direktor Vodovoda, Alen Krivokapić.