Seminar u Tivtu – produženje licenci

Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavijestio je sve kandidate kojima u decembru isitče rok važenja UEFA „Pro“, „UEFA A“ i „UEFA B“ licence da će seminar za produženje validnosti biti održan od 20. do 22. decembra u hotelu „Palma“ u Tivtu.

Treneri su dužni da uplate kotizaciju Centru, a licence će biti produžene za tri godine. Kandidati za pro licencu moraju da uplate 150, za A licencu 100 i B licencu 50 eura.

Seminar u Tivtu je posljednja akcija Centra za edukaciju u ovoj godini.