Seminar „Slobodan pristup informacijama“

Uprava za kadrove organizuje seminar na temu „Slobodan pristup informacijama“, koji će se održati u prostorijama Opštine Tivat, 30. septembra u 10h, saopštili su danas iz Službe predsjednika Opštine.Ciljna grupa na seminaru su službenici zaduženi za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Predavač je Biljana Božić, šefica Odsjeka za pristup informacijama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Prijavljivanje se vrši preko ovog organa a rok za prijavu je 20.09.