Bolnica Dobrota

Seminar o vaninstitucionalnom liječenju psihijatrijskih bolesnika

Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti domaćin je dvodnevnog seminara o organizovanju psihijatrijske službe van bolnica. Seminar se organizuje u saradnji sa centrima mentalnog zdravlja iz Trsta i Udina koji će govoriti o iskustvima iz takvog načina liječenja psihijatrijskih bolesnika.

Seminar se održava u sklopu šire razmjene i dugogodišnje saradnje tršćanske regije i gradske uprave Monfalkonea u organizaciji Zajednice Italijana iz Kotora.
Saradnju sa italijanskim kolegama ljekari iz Dobrote su uspostavili u decembru kada su bili njihovi gosti u Trstu i kada su prvi put vidjeli jednu novinu a to je da se psihijatriska služba razvija van institucija, van bolnica rekao je direktor specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti dr Dragan Čabarkapa naglasivši da je to praksa kojoj teže sve evropske zemlje.

CabarkapaTo je tzv. Komunalna psihijatrija gdje su oni praktično ukinuli bolnice a liječenje psihijatrijskih pacijenata se sprovodi kroz Centre za mentalno zdravlje. Pacijenti borave u kućnim uslovima ili u drugim, prikladnim uslovima. Sa njima su u stalnom kontaktu psihijatri, psiholozi, socijalni radnici. Ta služba u Trstu i u Italiji veoma dobro funkcioniše i to je pravac kojim treba da teže sve savremene psihijatrije u Evropi pa naravno i kod nas„, zaključio je dr Čabarkapa.

Svoju bolnicu koja je bila slična našoj u Dobroti ukinuli su 1974 godine. Pretvorena je u muzej i u centar mentalnog zdravlja. Bez obzira koliko ovaj sistem za naše prilike izgledao neprihvatljiv, on izvrsno funkcioniše tvrdi direktor dobrotske bolnice tvrdeći da kad vidite to u praksi, prihvatate takav vid zdravstvene zaštite.

Sad smo slušali predavanje doktora Renzza koji je govorio das u uslovi kad se počeo taj program bili mnogo teži nego što su sada kod nas i taj program je uspio. Naša bolnica može da se pretvori u jedan savremeni centar mentalnog zdravlja, da se rastereti sudskih pacijenata koji bi bili pri sudskoj bolnici, da se socijala riješi na drugi način id a se uopšte psihijatrijska služba i ti bolesnici tretiraju na jedan savremeniji i potpuno human način. To bi bilo i mnogo jeftinije za državu, društvo i cijeli system„, smatra direktor specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti dr Dragan Čabarkapa.

Seminaru prisustvuju psihijatri, psiholozi i socijalni radnici iz cijele Crne Gore i mnogi koji se bave mentalnim zdravljem. Za sutra je planiran okrugli sto na kome će biti razmjenjena isksustva i analiziran čuveni „tršćanski“ model deinstitucionalne psihijatrije te mogućnosti njegove primjene u našim uslovima.